0 Liikmeid
0 Järgijaid

Uudised ja teated

Meie põhimõtted

 • Jätkusuutlik Hiiumaa

  Ühingu kandvaks ideeks on avatud ja stabiilse valitsemise kaudu tagada jätkusuutlik Hiiumaa

 • Vaade tulevikku

  Saare hüvanguks tehtavaid otsuseid tehakse pika perspektiiviga ja säästlikult.

 • Koostöö rahvaga

  Saare huvide kaitsmisel kaasatakse nii saare püsielanikke, külaliikumisi kui suvehiidlasi.

 • Üks ja ühine saar

  Ühing lähtub oma tegevuses põhimõttest, et Hiiumaa on üks tervik. Saare huve kaitstakse ühiselt ja ühtselt kõikides elu valdkondades.

Meie tugevused

Hindame kõrgelt avatust ja koostööd erinevate osapooltega ja seetõttu hoiame hiidlaste ja Hiiumaa jaoks olulised teemad aktuaalsed ka valimiste vahelisel ajal.

Meie liikmeskond koosneb Hiiumaa püsielanikest ja teistest saarega seotud aktiivsetest inimestest.

Kõik ühingu liikmed on omas valdkonnas kogemustega tegijad ning paljud kandideerivad kohaliku omavalitsuste valimistel.