Valimisliit Ühine Hiiumaa seab üles kolm osavallavanemat

Valimisliit Ühine Hiiumaa seab üles kolm osavallavanemat

Käina osavallavanema kandidaadiks esitatakse Omar Jõpiselg valimisliidust Ühine Hiiumaa.  “Vallavalitsuse liikme ja osavalla vanemana saan ma ennast rohkem teostada ja pooleliolevad tööd lõpetada. Hiiumaa vald on kiirelt arenemas, vallal on jätkuvalt ambitsioonikad plaanid ja mul endalgi mõned ideed, mille teostamisele panustada,” kinnitas viimased neli aastat Käina osavallavanema ametis olnud Jõpiselg.

Pühalepa osavallavanema kandidaadina seatakse üles Liili Eller, kes on varasemalt juhtinud nii Pühalepa kui Kõrgessaare osavalda ning kuulub valimisliit Ühine Hiiumaa meeskonda. “Oman pikaajalist töökogemust omavalitsuse süsteemis ja töötamine nii rahanduse kui majanduse valdkondade koordineerijana on andnud mulle teadmisi ja oskusi osavallavanema igapäevaseks tööks,” selgitas Eller, kes soovib jätkata Pühalepa osavallavanemana, et nii igapäevane kui arendustöö piirkonnas sujuvalt jätkuks.

Kõrgessaare osavallavanema kandidaadiks esitatakse Niels-Peter Rattiste valimisliidust Ühine Hiiumaa, kes on seitse aastat olnud Loode-Hiiumaa Külade Seltsi juhatuse liige ning osalenud aktiivselt volikogu komisjonide töös. „Enda eeliseks pean strateegilise nägemise võimekust ja just sellest on hetkel Kõrgessaare piirkonnas puudu, mistõttu soovin anda oma panuse piirkonna arengusse ja koostöös kogukonnaga Kõrgessaare arengustrateegia edukasse elluviimisesse,” selgitas Rattiste, kellel on üheksa aastat juhtimiskogemust Kaitseväe teenistusest Eesti õhuväe ohvitserina nii kodumaal kui NATO liitlaste juures.

Emmaste osavallavanema kandidaadina seatakse Sotsiaaldemokraatide poolt üles Kadri Taperson. Kärdla osavallavanema leidmiseks läbirääkimised jätkuvad. Osavallavanemad nimetab ametisse vallavanem osavallakogu kooskõlastusel.