Sarvelt Sõruni – Ühine Hiiumaa

Mida kaugemale Hiiumaalt läheme, seda tugevamaks hiidlase identiteet justkui muutub. Süda läheb soojaks, kui kohtame teist hiidlast mõnes rahvusvahelises lennujaamas või muigame sõbralikult Raekoja platsil vastu jalutavale hiidlasele. Mis oleks siis, kui hoiaks kokku juba saarel? Ja seisaks ühiselt Hiiumaa tuleviku eest?

Hiiumaa omad inimesed

2017. aastal asutasid rohkem kui tosin ärksat hiidlast saare kogukonna sihipäraseks edasiarendamiseks vabatahtliku poliitilise organisatsiooni nimega MTÜ Ühine Hiiumaa, mille üheks eesmärgiks on hoida diskussiooni Hiiumaa tuleviku üle ja ergutada uutele arengutele ka valimiste vahelisel ajal. Tegemist on ühendusega, kuhu ootame liituma Hiiumaaga seotud inimesi erinevatelt elualadelt, kes tahavad tulevikus näha Hiiumaa asjade ajamisel avatud, kindlat ja rahulikku joont ning koostööd saare huvide kaitsmisel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Hiidlaste hääl tugevamaks

Hiiumaa on üks tervik, mis lõppeb alles siis, kui jalad vees. Kuigi meid on siin väiksel maalapil mitut seltsi, oleme ikkagi kõik hiidlased – Sarvest Sõruni. Hiidlaste hääl on seda tugevam, mida ühtsemalt tegutsetakse saare siseselt. Samas peab osavaldadele jääma õigus oma tasandi küsimusi ise otsustada ning saada edasi kohapeal olulisi valla teenuseid. Rohujuure tasandilt vaadates peaks Hiiumaa olema oma kogukondade liit, kes hoolib iga üksiku kogukonna tulevikust. Kõrvale tuleb jätta poliitilised võimumängud ja piirkondade omavahelised naaklemised. Nii saab Hiiumaa olla tõsiseltvõetav partner riigile. Hiidlased vajavad kaasarääkimise õigust riiklikul tasandil ja reaalset sekkumisvõimalust saare inimeste jaoks olulistes teemades. Olgu selleks saare elanikele ja ettevõtjatele soodsa ning stabiilse praami- ja lennuühenduse tagamine või riigiasutuste baasil loodavate töökohtade loomine Hiiumaal. Sügisestel valimistel hiidlastelt kõige suurema mandaadi saanud poliitilisel jõul on senisest rohkem kaalu esindada kogu saart. Seni on maavanem olnud pigem keskvõimu esindaja Hiiumaal ning seadusliku mandaadita omavalitsuste liidus võim killustunud erinevate poliitiliste ja piirkondlike huvide vahel.

Tark ja läbipaistev valitsemine

Hiiumaa võiks olla koht, kus ei ole ruumi poliitilisel korruptsioonil ja kõigi volikogu liikmete eesmärkides on alati esikohal saare huvid. Poliitilisi otsuseid tuleb teha piisava selguse ja lihtsusega, neid selgitada, nende järgi tegutseda ja ühiselt tagajärgede eest vastutada. Mõistlik on investeeringute prioriteedid ühiselt paika panna ning eelistada terviklahendusi. Parimate ideede väljasõelumisel tasub tulevast Hiiumaa valda võrrelda territooriumilt ja elanike arvult võimalikult sarnastega ja abiks on talupojatarkus. Vastasel juhul unistame küll suurelt, kuid tagajärjeks on üle oma võimete elamine. Valmis tuleb olla ka ebapopulaarseteks otsusteks, kui see on pikemas perspektiivis Hiiumaa arengut soodustav ja hiidlasele vajalik.

Ettevõtluse soodustamine

Ainuüksi kaunist ja puutumatust loodusest ei piisa, et Hiiumaale tuleksid ja jääksid inimesed elama. Lisaks elukohale on vaja teenida elatist, kas saarel kohapeal või kaugtööna. Kui reaalseid töökohti loovad eelkõige ettevõtjad, siis kohalik omavalitsus saab ettevõtlusega tegelemist kaudselt soodustada. Näiteks kommunikatsioonide rajamine, kiire interneti tagamine, soodsatel tingimustel vallavara kasutada andmine, Hiiumaa ühine turundamine ja regulaarne infovahetus ettevõtjatega. Kõige selle juures on vaja märksa enam abiks kompetentseid ametnikke, kes kindlustavad professionaalse asjaajamise, jäädes seejuures sõbralikuks ja abivalmiks.

Initsiatiivi ja algatuste hoidmine

Külaseltside ja teiste kodanikuorganisatsioonide kaasamine kohaliku elu parendamisse ei saa jääda näiliseks ja juhuslikuks. Kohapealse initsiatiivi toetamine ja sädeinimeste jõustamine aitab hoida piirkondade omapära ja samas vältida kogu Hiiumaa ääremaastumist. Lisaks võivad vabaühendused olla partneriks kohalikule omavalitsusele, kuna omavad kompetentsi ja initsiatiivi, et pakkuda mõnda avalikku teenust ja seda paremini, kui näiteks vallavalitsus ise seda suudaks.

MTÜ Ühine Hiiumaa asutajateks olid nelja valimisliidu liikmed, nende toetajad (VL Üks Hiiumaa, VL Arenev Käina, VL Koostöö, VL Vabad Hiiumaa Kodanikud) ja sõltumatud kodanikud. 2017. aasta ja 2021. aasta kohalikel omavalitsuste volikogude valimistel mindi välja samanimelise valimisliiduna.

MTÜ Ühine Hiiumaa juhatus