Astu MTÜ Ühine Hiiumaa liikmeks

Ootame ühendusega liituma Hiiumaaga seotud inimesi erinevatelt elualadelt, kes tahavad tulevikus näha Hiiumaa asjade ajamisel avatud, kindlat ja rahulikku joont ning koostööd saare huvide kaitsmisel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Ühingu liikmeskond koosneb liikmetest, noorliikmetest (16-18 a) ja toetajaliikmetest (nt juriidiliste isikute esindajad). Kõikidel juhtudel peab liikmeks astuja olema Hiiumaaga seotud, kas alaliselt või muul moel ning tunnustama ühingu MTÜ Ühine Hiiumaa põhikirja.