Suursaared on praamihindade tõstmise vastu

Suursaared on praamihindade tõstmise vastu

Suursaarte esindajad saatsid 30.12.2021 majandus- ja taristuminister Taavi Aasale oma seisukohad seoses parvlaevade plaanitavate piletihindade määruse muudatustega ning on ühemõtteliselt sellele vastu. Juba homseks on minister Taavi Aasal plaanitud virtuaalne kohtumine Muhumaa, Hiiumaa ja Saaremaa vallavanematega ning uuel aastal samal teemal kohtumine ka laiemas ringis.

Pöördumises on kirjas:

“Peame vajalikuks antud tähtaja edasilükkamist määramata ajaks kuni kokkulepete saavutamiseni.

Suur murekoht antud protsessis on selle teguviis. Saarte elanikele on parvlaevaühendus eluliselt tähtis teenus ja mõjutab kõiki ja kõike, mis meie piirkonnas toimub. Sellise kaaluga teenuse muudatuste arutelu peab toimuma kõiki osapooli kaasates. Kõik teemad peavad saama läbi arutatud ja kõik numbrid ühiselt läbi arvutatud. Koos peame leidma parima võimaliku lahenduse. Soovime esimesel võimalusel selleteemalise koosoleku kokkukutsumist kõrgeimal tasandil.

Parvlaevaühendus on suursaarte ja mandri-Eesti vaheline maanteepikendus, mille eesmärk on efektiivse avaliku transpordi võimaluse tagamine. Avalike transpordiühenduste tagamisel riigi eri piirkondade vahel on oluline tagada otsuste läbipaistvus ja võrdne kohtlemine. Käesolev otsuse kavand kahjustab oluliselt suursaarte ettevõtluse ja elukeskkonna konkurentsivõimet võrreldes mandri ja selle peamiste tõmbekeskustega.

Väide, et suursaarte püsielanikke ja ettevõtjaid piletihindade muudatused ei puuduta, kuna neile jäävad kehtima samade soodustustega piletihinnad nagu kehtivas määruses, ei pea paika.

Piletihinnamääruse muudatused mõjutavad otseselt kõiki suursaarte elanikke ja ettevõtjaid – kaubad ja teenused kallinevad, sise- ja välisturistide külastatavusele avaldab negatiivset mõju ning elu suursaartel kallineb.

Olukorras, kus avalikku liinivedu teenindav ettevõtte teenib aastas üle 7 miljoni euro kasumit, oleme valitsuse poolt plaanitavale piletihinna määruse muudatusele kategooriliselt vastu ning sellisel kujul ja selliste põhjendustega on piletihindade tõstmine vastuvõetamatu kõikidele suursaarte elanikele ja ettevõtjatele.”

26. detsembril informeerisid transpordiamet ning majandus- ja kommunikatsiooniministeerium avalikkust kavatsusest muuta olulisel määral piletihinna määrust Kuivastu–Virtsu ja Rohuküla–Heltermaa parvlaevaliinidel alates 1.

veebruarist 2022.

Täna saadetud pöördumisele on alla kirjutanud Muhu vallavalitsuse nimel Raido Liitmäe, Hiiumaa vallavalitsuse nimel Hergo Tasuja, Muhu vallavolikogu nimel Ain Saaremäel, Hiiumaa vallavolikogu nimel Anu Pielberg, Saaremaa vallavolikogu nimel Jaanus Tamkivi, Hiiumaa Ettevõtjate liidu nimel Arno Kuusk, Saaremaa Ettevõtjate liidu nimel Robert Pajussaar, Hiiumaa Turismiklastri nimel Kristel Üksvärav. Pöördumisega on ühinenud Saarte Lihaveisekasvatajate Klubi nimel Ants Jõgi ja SA Saaremaa Turism nimel Marvi Ehte.