Pressiteade 28.09.2018: Kodanikuühendus lööb kaasa valla arengutes

Pressiteade 28.09.2018: Kodanikuühendus lööb kaasa valla arengutes

Esmakordselt on hiidlastel võimalus ühise omavalitsusena kaasa rääkida valla arengu küsimustes, leppida kokku üle-saarelised eesmärgid järgmisteks kümnenditeks ja sellest tulenevalt planeerida investeeringuid. „Sarnaselt paljude teiste hiidlastega oleme ka meie septembrikuu jooksul põhjalikult tutvunud valla arengukava projektiga ning maha pidanud tundidepikkusi inspireerivaid vaidlusi saare tuleviku teemadel,” kinnitas MTÜ Ühine Hiiumaa juhatuse esimees Margit Kagadze.

Arengukava peaks andma selge vastuse, millist Hiiumaad me siis tahame, millised on tänased väljakutsed ja kuidas saab omavalitsus enda tegevuste eesmärgipärasust hinnata. MTÜ Ühine Hiiumaa aktiiv on sõnastanud neli peamist väärtust, mida võiks Hiiumaa tuleviku kavandamisel aluseks võtta.

Esiteks hiidlaseks olemine. Väärtustada kohalikku kultuuripärandit, hoida au sees hiiu keelt ja kultuuri ning kanda uhkusega hiidlase identiteeti. Teiseks väärtuseks on innovatsioon, mis tähendab olla avatud teaduse ja tehnoloogia arengutele ning osata seda kasutada ettevõtluses, saare elanike ja külastajate hüvanguks. Kolmandaks on hoolivus. Väärtustada igat saare elanikku, ettevõtjat ja külalist, hoida turvalist elukeskkonda, pakkuda kvaliteetseid avalikke teenuseid, arendada välja konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik ettevõtluskeskkond ning mitmekesine ja looduslähedane külastuskeskkond, tarbida keskkonnasäästlikult ja hoida saar puhtana. Neljandaks väärtuseks on olla avatud maailmale ehk omada stabiilseid ühendusi nii kohapeal kui välismaailmaga, olla uudishimulik ja julge, tunda oma tugevusi ja õppida teistelt.

„Siinkohal tunnustame kõiki hiidlasi, organisatsioone, vallaametnikke ja poliitikuid, kes on juba oma panuse arengukava valmimisse andnud ning arenduskeskuse meeskonda, kes projektversiooni kokku pani. 4. oktoobrini saab veel oma ettepanekuid edastada. Iga hiidlane peaks seda privileegi kasutama, sest vaid nõnda anname sõnumi ka saarelt väljapoole – hiidlased suudavad ise otsustada oma tuleviku üle,” kinnitas Kagadze. MTÜ Ühine Hiiumaa ettepanekud valla arengukavas kirjeldatud kõikide valdkondade kohta jõuavad volikogu lauale läbi samanimelise valimisliidu.

MTÜ Ühine Hiiumaa asutati möödunud aastal ja ühenduse eesmärgiks on hoida diskussiooni Hiiumaa tuleviku üle ja ergutada uutele arengutele ka valimiste vahelisel ajal. Ühingu tegemistega saab tutvuda veebilehelt https://yhinehiiumaa.ee/

Lisainfo:
kontakt@yhinehiiumaa.ee