Pressiteade 19.06.2020: Ühine Hiiumaa toetab valla suurprojektide elluviimist

Pressiteade 19.06.2020: Ühine Hiiumaa toetab valla suurprojektide elluviimist

18. juunil toimus MTÜ Ühine Hiiumaa üldkoosolek, kus arutati valla käekäiku ning investeeringute
plaane. Liikmeskond usub, et kohaliku elu edendamisel tuleb esikohale seada Hiiumaa terviklik ja
kestev areng. Ning valla arengukavas ja eelarvestrateegias olevad suurprojektid tuleb ellu viia
põhimõttel, et neil oleks laiem tähendus nii Hiiumaa kui elu- kui ka külastuskeskkonna kontekstis.
Väga positiivseks näiteks selles on vastavatud elamuskeskus Tuuletorn, mis on juba esimestel
nädalatel leidnud positiivse vastuvõtu ja hulga külastajaid.
Ühine Hiiumaa näeb samasugust potentsiaali ka Hiiumaa Spordihoone terviklikus lahenduses ja
usub, et ka sellel on väga hea võimalus kujuneda palju enamaks kui lihtsalt spordihalliks. Jätkata
tuleb valla eelarvestrateegia elluviimisega ja samas targalt majandada. „Ühine eesmärk parandada
hiidlaste elukvaliteeti läbi paremate avalike teenuste toob Hiiumaad avastama ka uusi külalisi,
kellest nii mõnigi võib jääda saarele pidama,” selgitas ühingu juhatuse esimees Margit Kagadze

MTÜ Ühine Hiiumaa on hiidlaste endi poolt asutatud vabatahtlik poliitiline ühendus, mille
eesmärgiks on hoida diskussiooni Hiiumaa tulevikust ja ergutada uutele arengutele ka valimiste
vahelisel ajal. Ühingu liikmetest on moodustatud samanimeline valimisliit, millel on Hiiumaa
vallavolikogus kuus esindajat, kes koos sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmetega on moodustanud
volikogu koalitsiooni. Mitmed ühingu liikmed tegutsevad lisaks erinevates komisjonides ja
osavallakogudes. Augusti lõpus kohtub MTÜ Ühine Hiiumaa aktiiv taas, et kinnitada ametisse uus
juhatus ning omalt poolt analüüsida valla seniseid arenguid ja tulevikusihte. Kokku on MTÜ Ühise
Hiiumaa ridades 32 hiidlast.

Lisainfo:
kontakt@yhinehiiumaa.ee