Pressiteade 26.06.2018: Ootame arengukava eelnõu avalikustamist

Pressiteade 26.06.2018: Ootame arengukava eelnõu avalikustamist

MTÜ Ühine Hiiumaa on aktiivselt kogunud ettepanekuid saare elu edendamiseks, selja taga on aasta suursündmus ning juhatusse on kinnitatud uusi liikmeid. „Nüüd oleme valla arengukava eelnõu projekti avalikustamise ootel, mis peaks olema kättesaadav valla kodulehel alates augusti teisest nädalast”, ütles ühingu esimees Margit Kagadze täna toimunud üldkoosolekul.

Hiidlaste endi poolt asutatud vabatahtliku poliitilise ühenduse eesmärgiks on hoida diskussiooni Hiiumaa tuleviku üle ja ergutada uutele arengutele ka valimiste vahelisel ajal. Möödunud aastal viidi läbi ideekorje, millega koguti üle 200 ettepaneku saare elu edendamiseks. Käesoleva aasta suursündmuseks oli 70 osalejaga Hiiumaa Pääarupidamine, kust saadi samuti sisendit valla tuleviku kavandamiseks. „Täname kõiki hiidlasi ja Hiiumaa sõpru, kes on leidnud aega ja tahtmist valla arengutes kaasa rääkida. Meie sõnum on sama, mis aasta tagasi, kui organisatsioon sai loodud – Hiiumaa asjade üle otsutagu hiidlased ühiselt!” kinnitas Kagadze.

MTÜ Ühine Hiiumaa liikmeskond võtab otsustusprotsessidest aktiivselt osa läbi samanimelise valimisliidu. Viimane moodustab koos sotsiaaldemokraatliku erakonnaga praeguse võimuliidu Hiiumaa vallavolikogus. Lisaks on mitmed ühingu liikmed ekspertidena kaasatud vallavolikogu komisjonide töösse. Kagadze sõnul peaks valla arengukava eelnõu projekt olema ettepanekute tegemiseks valla kodulehel kättesaadav alates augusti teisest nädalast ning ühingu liikmeskond teeb dokumenti kindlasti ka omalt poolt täiendavaid ettepanekuid.

MTÜ Ühine Hiiumaa juhatusse kuuluvad Margit Kagadze, Omar Jõpiselg, Triinu Schneider, Anu Pielberg, Eha Brikker ja Toomas Saal. Ühingu enda tegemistega saab tutvuda veebilehelt https://yhinehiiumaa.ee/

Lisainfo:
kontakt@yhinehiiumaa.ee