Hiiumaa areng ja väljakutsed

Hiiumaa areng ja väljakutsed

Hiiumaa edu sõltub sellest, kui hoiame fookuses kogu saare arengut ja tegutseme ühiselt. Tark majandamine ja innovaatilised ideed on märksõnad, millest tasub kinni hoida.

Hiiumaa  elukeskkond vajab laiapõhjalist arendamist. Jätkuvalt on väljakutseteks kaasaegse elamufondi loomine, kiire interneti kättesaadavus, energia varustuskindlus, parvlaeva- ja lennuühendused, jäätmemajandus ja heakord üle saare. Mustkattega teedevõrgu laiendamine ning nõudepõhise transpordi kasutamine parandab võimalusi elada ja töötada Hiiumaa erinevates paikades. Peame oluliseks omakultuuri säilitamist, tugevat haridust, mitmekesiseid tervise- ja sotsiaalteenuseid, tingimuste laiendamist liikumisharrastustega tegelemiseks ning aastaringselt kõrgtasemel spordi- ja kultuurisündmuste korraldamiseks.

Lõpuni tuleb viia juba alustatud investeeringud kõikides osavaldades. Uute algatuste puhul hoida fookuses kogu saare tasakaalustatud arengut, et ükski piirkond ei jääks maha. Näiteks Kõrgessaare vajab meie arvates arenguhüppeks uut strateegiat, kuhu on kaasatud nii kogukond kui ettevõtjad.

Lisaks uute hoonete ja teede rajamisele tuleb panustada inimestesse, hoolida nii siinsetest elanikest kui olla avatud uutele tulijatele. Meie iga üks eraldi ja kõik koos loome Hiiumaa tugeva kaubamärgi. Pikemalt saab meie mõtetega tutvuda valimisprogrammist yhinehiiumaa.ee

Margit Kagadze
Valimisliit Ühine Hiiumaa