Eakad väärivad kohta osavallakogus

Eakad väärivad kohta osavallakogus

Vallavolikogu valimisliit Ühine Hiiumaa (ÜH) ja sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) fraktsioonid tegid juunikuus ettepaneku muuta Hiiumaa osavaldade põhimäärust.
Muudatuse järgi koosneks osavallakogu ettevõtjate, noorte, MTÜ-de ja eakate esindajast, lisaks kaks valimistel enim hääli saanud konkreetse osavalla elanikku. Eelnõule muudatusettepanekuid ei esitatud. Küll pakkus valimisliit Kodusaar välja konkureeriva eelnõu.

“Oleme valmis Kodusaare ettepanekuid toetama ehk nende eelnõus välja pakutud kaks muudatust osavaldade põhimäärusesse lisama,” ütles valimisliit Ühine Hiiumaa fraktsiooni juht Tuuli Tammla, et ollakse avatud ühisosa otsima.

“Samas ei nõustu me sellega, et alternatiivse eelnõu järgi ei saa eakad võimalust osavallakogu kaudu piirkonna arenguid suunata,” hindas SDE fraktsiooni juht Liisi Mäeumbaed ning lisas: “Elukogemus ja piirkonna ajaloo tunnetus on vajalik täiendus osavallakogudele.”

SDE ja ÜH eelnõu kohaselt oleks osavallakogu kuueliikmeline ning liikmete valikul saavad suurema rolli erinevate sihtgruppide esindusorganisatsioonid. Ühe liikme igasse osavallakogusse nimetaks nii Hiiumaa Pensionäride Ühendus, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa noortevolikogu kui Hiidlaste Koostöökogu. Kaks liiget selguks volikogu valimiste kaudu ja osavallakogusse kuuluvad kaks selles osavallas elavat valimistel enim hääli kogunud kandidaati.
Kodusaare ettepanek ühtib valimiste kaudu selguvate liikmete osas. Ent ülejäänud neli liiget oleks rahvakoosolekutel valitavate noorte, ettevõtjate, MTÜ-de ning hoolekogude esindajad.

SDE ja ÜH fraktsioonid hindavad, et eakate kaasamine piirkonna elu suunamisse on osavallakogu koosseisu osas suurim, aga kindlasti positiivset muutust toov ettepanek.

Tänaste osavallakogude volitused kehtivad vallavolikogu valimisteni oktoobris.