Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Hiiu Leht annab kõikidele vaimsinimekirjadele võimaluse lühidalt vastata valimisteemalistele küsimustele. Rubriik „Abiks valijale” ilmub Hiiu lehes kuni sügiseste valimisteni ja kokku tuleb vastata 15 küsimusele. 22. septembri lehes vastati kahele esimesele küsimusele. Toome siinkohal välja VL Ühine Hiiumaa vastused.

1.Miks soovite Hiiumaa vallas võimule tulla?
VL Ühine Hiiumaa toetub samanimelisele MTÜ-le, kuhu kuulub ligi 50 hiidlast. Nimekirjas on nii omavalitsustöö kogemusega inimesi, kui uusi tulijaid, kes on valmis panustama Hiiumaa arengusse. Meie põhiteesideks on koostöö ja ühine otsustamine, et arendada välja kaasaegne elukeskkond, tuua saarele erinevaid kompetentse ja ära hoida ääremaastumist. Asjalik ja stabiilne volikogu ning professionaalne vallavalitsus aitab hoida fookuse ühistel eesmärkidel. Hiiumaa vald peab saama vääriliseks partneriks riigile, et ühendused, arstiabi ja muud eluks vajalikud teenused oleksid hiidlastele parimal moel kättesaadavad.

2.Kas e-hääletus peaks neil valimistel toimuma või mitte? Palun põhjendage.
Jah peaks! Ei ole leidnud tõendamist, et e-valimistega oleks seotud mingi konkreetne turvarisk. On paratamatu, et suur hulk Hiiumaa elanikeregistris olevaid inimesi asub väljaspool saart või isegi Eestit. Ka nemad peavad saama võimaluse otsustada, sest usume, et ka nemad hoolivad Hiiumaa heast käekäigust samavõrra kui alaliselt siin elavad inimesed.