Lühikokkuvõte teisest valimisdebatist

Lühikokkuvõte teisest valimisdebatist

22. september 2017, Käina

Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses arutleti taas Hiiumaa tuleviku üle. Teisel avalikul valimisdebatil oli kuulajaid juba 40 lähedale ja debatist võtsid osa kõikide nimekirjade esindajad. Alguses tuletas moderaator Urmas Lauri osalejatele meelde, kuidas läksid viimased kohalikud valimised Käina vallas. Seejärel said kõik nimekirjad tuua välja, mis on nende arvates nende valimiste põhiteema ehk kõige tähtsam küsimus, millega tuleb uuel volikogul kindlasti tegeleda. Kõlama jäi saadikute soov ühine omavalitsus korralikult tööle saada, hoida poliitilist kultuuri, mis toetab koostööd ja avatust.

Lisaks peeti oluliseks tugevaid osavaldasid, mille elujõulisus võib sõltuda paljuski kohalikest elanikest, külade/külaseltside toetamist ning noorte naasmist saarele. Ühel korral mainiti Hiiumaa kõige suurema probleemina meretuuleparke ning sarnaselt esimesele debatile olid kõnelejad siinkohal erinevatel seisukohtadel. Pikemalt räägiti veel kiire interneti tagamise võimalustest, teede hooldamise põhimõtetest ja eakatele suunatud teenustest. Mainiti ka seda, et uus volikogu vajab piisaval hulgal ettevõtlusega tegelevaid inimesi, mis tõstaks volikogu kompetentsust ettevõtlustemaatikaga tegelemiseks.

Debatis osalesid kõikide nimekirjade esindajad, kes osalevad sügisestel kohalikel valimistel Hiiumaal: VL Ühine Hiiumaa (Omar Jõpiselg, Üllar Padari), Keskerakond (Malle Kobin), VL Kodusaar (Maia Jõpiselg, Tarmo Mänd), IRL (Georg Linkov), Sotsiaaldemokraadid (Helen Teigar), Reformierakond (Ester Tammis), EKRE/EI tuugenitele (Agnes Pulk, Paap Kõlar).

Täname kõiki aruteljad, modereerijat ja kuulajaid.

MTÜ Ühine Hiiumaa