Lühikokkuvõte esimesest valimisdebatist

Lühikokkuvõte esimesest valimisdebatist

21. september 2017, Emmaste

Emmaste Avatud Noortekeskusesse oli kogunenud ligi 30 inimest. Moderaator Urmas Lauri alustas lühikese tagasivaatega ajalukku ning tuletas kuulajatele meelde poliitilist olukorda Emmaste vallas neli aastat tagasi. Siis mindi tänasesse päeva.

Moderaator nentis, et enamustel on valimisprogrammid juba avalikustatud, kuid mitte kõigil. VL Kodusaare esindaja Tarmo Mänd kinnitas kuulajatele, et nemad avalikustavad oma programmi lähipäevil. Edasi mindi konkreetsete teemadega, mida said kõik debateerijad kommenteerida. Lisaks esitasid küsimusi saalisviibijad. Arutluse all oli haldusreformiga seonduv, sotsiaal- ja haridusteemad, ettevõtluse soodustamine, energeetika küsimused ja turismi valdkonna tähtsustamine. Lisaks toodi kuulajate poolt välja probleem huntide ning metssigade arvukusega.

Kõige tugevamat vastandamist tekitas esiteks see, kuidas hindavad nimekirjad seni toimunud ühinemisläbirääkimisi Hiiumaal. Teiseks olid nimekirjade esindajad eriarvamusel meretuuleparkide osas. Samas leidus punkte, kus kõik debateerijad olid ühel meelel. Näiteks oodatakse ühises omavalitsuses tugevaid osavaldasid ning Tohvri hooldekodule juurdeehitust. Rohkem kui kaks tundi kestnud aktiivsest arutelust anti tulevastele volikoguliikmetele edasi soovitus osata vanad tülid ja erimeelsused unustada või alla suruda, kuna „rusikas taskus” ringi käimine ei aita kindlasti Hiiumaa arengule kaasa.

Debatis osalesid Emmaste piirkonnas kandideerivate nimekirjade esindajad: VL Kodusaar (Tiit Paulus, Tarmo Mänd), Reformierakond (Riho Rahuoja), Sotsiaaldemokraadid (Hergo Tasuja), VL Ühine Hiiumaa (Üllar Padari, Pilvi Post), EKRE ja EI tuugenitele (Aivo Saar, Paap Kõlar).