Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

26. september 2017

Valimisliidu Ühine Hiiumaa vastused Hiiu Lehele

1. Millised on Hiiumaa valla järgmise nelja aasta kolm tähtsamat investeeringuobjekti? Kui palju need maksavad, kust tuleb raha nende rajamiseks?
Lähiaastate investeeringuobjektid on kirjas ühinemislepingus, mille realiseerumise ajakava ja lõpphind sõltuvad projektitaotluste avanemisest, tingimustest, omavalitsuse tulubaasist ja kaasrahastusest. VL Ühine Hiiumaa toob eraldi välja viis prioriteeti:

1) kiire andmeside (sh internet) üle saare, et luua reaalsed võimalused kaugtööks, tõsta Hiiumaa püsielanike arvu ja pakkuda noortele väljakutseid IT-valdkonnas;
2) Kärdla sotsiaalkeskus (Pargi 3), mis kataks nii omavalitsusele pandud sotsiaalhoolekande kohustused kui ka pansionaadi ja eakatekodu vajadused;
3) Elamuskeskuse Tuuletorn ehitamine (Käina spordikompleksi tänavapoolse tiiva asemele), mis pikendaks turismihooaega;
4) Kõrgessaare tööstusala arendamine koostöös erasektoriga, et luua uusi töökohti;
5) Tohvri hooldekodu juureehitus, et tagada teenused dementsetele eakatele.

2. Kas toetate osavaldade püsimist või on osavald pigem üleminekunähtus? Põhjendage.
Toetame tugevate osavaldade tekkimist konkreetsete ülesannete ja vahenditega. Osavaldade elujõulisus sõltub paljuski kohapealsetest elanikest. Oluline on teenuste kvaliteet ja kättesaadavus saare eri piirkondades.