Lühikokkuvõte neljandast valimisdebatist

Lühikokkuvõte neljandast valimisdebatist

26. september 2017, Kärdla

Kärdla kinosaalis toimus järjekorras neljas avalik valimisdebatt. Kuulajaid oli seekord ligi 50, sh 17 hiidlast, kes ise sel sügisel Hiiumaa vallavolikokku ei kandideeri. Debatist võttis osa seni kõige suurem esindatus kõikidest nimekirjadest – 13 kandidaati. Traditsiooniliselt algas debatt vaatega möödunud valimisperioodile. Seejärel alustati Kärdla piirkonda puudutavate teemadega.

Esimeseks räägiti Kärdlasse planeeritava spordikeskuse võimalikust asukohast (koolihoonete kompleksi juurde või eraldi Põllu tänavale). Peeti oluliseks, et uus volikogu peab keskuse asukoha planeerimisel arvestama kindlasti ka seda, millise sisuga keskust täita ja kas lõpptulemus on meile ka pikemas perspektiivis jõukohane.

Teine pikem arutelu toimus SA Hiiumaa Haigla teemal – üldhaigla koos eriarstiabi kättesaadavusega peab saarele jääma! Vajalik on saada hiidlastele suurem sõnaõigus arstiabi korraldamisel. Olgu selleks siis tugeva strateegilise partneri roll läbirääkimistel riigiga või haigla võimalik munitsipaliseerimine.

Saalist visati õhku küsimus, kas kandidaadid näevad vajadust riigilt taotleda saarele eristaatus. Siinkohal pakuti välja erinevaid lahendusi, mis võiks saarel elamist-töötamist soodustada. Näiteks kiired ühendused (sh internet), odavam elekter, tasuta praamisõit ja turutõrgete leevendamine ettevõtjatele. Ettepanek kehtestada turistimaks tekitas küsimusi, kuidas tagatakse selle raha kõige õigem kasutus. Kas panustada lisaressursse avalike teenuste kvaliteedi tõstmiseks? Kas lisarahadega saab ennetada olukorda, kus suveperioodidel prügikastid uputavad?

Kärdlas toimunud debatil anti esmakordselt võimalus nimekirjade esindajatel esitada üks küsimus ühele teisele nimekirjale. Küsimused puudutasid nii osavaldade ülesandeid-vastutust, Hiiumaa ühtset turundamist, saare elanikkonna kasvatamist, tuuleparke, pagulaskeskust ja seda, kellega vahetaksid kandidaadid ära oma valimisprogrammi. Osavaldade ülesanded ja vastutus on kirjas ühinemislepingus, kuid vajadusel on uuel volikogul võimalik eelnevat kokkulepet täiendada. Püsielanike arvu suurendamist pidasid kõik oluliseks. Küsimus ei ole enam ainuüksi selles, et Hiiumaa enda sees ei oleks ääremaid vaid Hiiumaa tervikuna ei tohi muutuda ääremaaks. Hiiumaa ühine turundamine vajab kindlasti uue volikogu tähelepanu ja kaasata tuleb senisest enam valdkonna asjatundjaid. Tuuleparkide ja pagulaste teemal paluti igal kandidaadil välja öelda oma isiklik seisukoht. Kokkuvõttes oli rohkem neid, kes pigem pooldasid tuuleparkide rajamist võrreldes EI- ütlejatega. Pagulaskeskuse rajamise valmisolekuga oli tulemus vastupidine. Enamus kandidaate pagulaskeskuse loomist saarele ei toetanud, kuid üksikute abivajavate pagulaste suhtes oldi avatumad.

Debatis osalesid: VL Ühine Hiiumaa (Aivar Viidik, Margit Kagadze), Reformierakond (Aivi Telvik, Jüri Ojasoo), IRL (Georg Linkov, Ivo Eesmaa), VL Kodusaar (Tarmo Mänd, Ants Orav), Keskerakond (Ants Vahtras, Inge Talts), EKRE/EI tuugenitele (Tõnis Paljasma, Paap Kõlar), Sotsiaaldemokraadid (Reili Rand).

Täname kõiki osalejaid!

MTÜ Ühine Hiiumaa