Paar tahku Hiiumaa spordist

Paar tahku Hiiumaa spordist

VL Ühine Hiiumaa meeskonnal on kujunenud välja üsna üksikasjalik pilt Hiiumaa spordielu hetkeseisust ja tulevikust. Kuna valimisprogrammid jäävad sageli küllalt lakoonilisteks, toome siinkohal eraldi välja paar teemat.

Paljud teemad laual

Hiiumaa spordielu on mitmekesine ja puudutab paljusid teemasid: koolinoorte ja täiskasvanute sport, erinevad harrastusspordialad, tervisespordiga tegelemise võimalused erinevatele eagruppidele, riigi ja omavalitsuse toetatavad treeningud, treenerite töö, nende staatus ja kvalifikatsioon, saare spordibaaside haldamine ja arendamine. Tegevuste loetelu saaks veel pikalt jätkata.
Uues omavalitsuses tuleb läbi mõelda ka koostöövõimalused Hiiumaa Spordiliiduga ja seda just spordiklubide tegevuse koordineerimisel ja toetamisel. Ühist lähenemist vajab Hiiumaa spordibaaside kasutamise tasu kehtestamine. Kas hiidlasele tasuta? Vähem tähtis ei ole Käina Spordikeskuse hinnapoliitika ühe omavalitsuse tingimustes.

Hiiumaa Spordikeskusest

Uue spordikeskuse rajamise teema on leidnud küllaltki laialdast kõlapinda. Korraliku sisehalli olemasolu on kindlasti vajalik. Esitatud on mitmeid visioone sellest, milliste spordialade harrastamist ja milliseid spordiväliseid tegevusi peaks spordikeskus sisaldama. Paljude soovide mahutamine ühte hoonesse eeldab parimate asjatundjate kaasamist. Küsimus on ka selles, et mitme funktsiooniga hoones ei läheks kaduma keskuse põhieesmärk – sport.
Oluline on ka spordikeskuse asukoht. Siin toimib väga lihtne loogika, mida elu ise on korduvalt tõestanud. Päevasel ajal on keskuse põhilised külastajad koolilapsed kehalise kasvatuse tundides ja treeningutel. Igasugune vähegi pikem distants kooli ja spordibaasi vahel muudab õppetöö korraldamise keerukamaks ning on talvetingimustes ka reaalseks ohuks laste külmetushaiguste tekkeks. Sellest tulenevalt oleks parim lahendus ehitada spordikeskus koolikompleksi juurde. Samas peavad oma hinnangu asukohavalikule andma ka arhitektid ja linnakeskkonna planeerijad.

Hiiumaa spordikoolist

Saare spordielu, vähemalt koolinoorte oma, peaks olema koordineeritud ühest kohast. Selleks võiks tõesti olla Hiiumaa Spordikool. Samas on tähtis, et omavalitsusel oleks täielik ja operatiivne ülevaade spordikoolis toimuvast. Seetõttu peaks Hiiumaa Spordikooli juriidiline saatus olema valla hallatav asutus, mitte sihtasutus nagu praegu. Sel moel saab omavalitsus paremini ja avalikkusele arusaadavamalt spordikooli tegevusi koordineerida, suunata ja toetada.

Ühe võimaliku variandina on kaalumist vääriv idee asutada spordibaaside haldamiseks valla äriühing, mis annab võimaluse praegusel spordikoolil keskenduda sisulistele küsimustele (treeningud, võistluste korraldamine, õppetöö jms) ning energiat ei pea kulutama valdavalt halvas seisukorras olevate spordibaaside korrastamisele.

Meie seisukohad said valdavalt kirja tingivas kõneviisis. See on ka mõistetav, sest valimisliidu ideede teostuseni on veel pikk tee ning meile ei ole omane n-ö suure juhi stiilis lähenemisnurk – “mina-tean-kõige-paremini-mis-on-õige”. Hiiumaale tähtsad otsused teeme üheskoos!

Hannes Maasel, Käina Spordikeskuse juhataja
Mati Kiiver, Hiiumaa Spordiliidu juhatuse liige, korvpallitreener ja õpetaja
Anu Pielberg, SA Hiiumaa Spordikooli hoolekogus lapsevanemate esindaja
Triinu Schneider, viienda kategooria ujumistreener