Lühikokkuvõte kolmandast valimisdebatist

Lühikokkuvõte kolmandast valimisdebatist

25. september 2017, Palade

Palade põhikooli saali oli kogunenud vähem kuuljaid kui Käina debatile, kuid mõnekümne osaleja ette astus rekordarv debateerijaid – kokku 11. Moderaator Urmas Lauri alustas taaskord tagasivaatega 2013. aasta kohalikele valimistele. Esimeseks arutelu teemaks oli aga haridus. Pikemalt peatuti Palade Loodushariduskeskusel ja visati õhku mõte, et kõik Hiiumaa lapsed võiksid vähemalt üks kord aastas osaleda sealsetes loodushariduslikes programmides. Räägiti Hiiumaa Ametikoolist ja sellest, et kool peab olema atraktiivne nii hiidlastele kui mandrirahvale. Seejuures on erialade kavandamisel kasulik teha koostööd ettevõtjatega (nt tööstuslik biotööstus, digitehnoloogilised arendused).
Tõsine küsimus on põhikoolijärgse kutseõppega, mida hetkel saarel ei pakuta. Samas ei pruugi kõikidele noortele akadeemiline gümnaasiumi õpe olla esimene valik. Arutelus puudutati ka põgusalt Kärdla põhikooli õppetingimuste parandamist ning seda, et kodulähedase koolihariduse tagamise hinnaks võib maapiirkondades olla õpetajate nö transportimine ühest koolist teise. Teine aruteluteema ulatus koolikorraldusest kaugemale – kuidas me suudame saart täita lastega? Kuidas me suudame konkureerida teiste omavalitsustega väljaspool Hiiumaad, et saare püsielanikkonda kasvatada?

Üheks lahenduseks pakuti kiirete ühenduste tagamine (nt kiire internet, sobivad laeva- ja lennuühendused), et Hiiumaal oleks võimalik ilma probleemideta teha kaugtööd. Lisaks on kohalikul omavalitsusel vaja läbi mõelda erinevaid võimalusi ettevõtluse soodustamiseks. Näiteks ehituslubade ja detailplaneeringute kiire menetlemine, infopank võimalikest munitsipaalhoonetest, mida soodsatel tingimustel anda ettevõtjate kasutusse või siis tagatisfondi loomine, mis aitaks saarel tegutsevatel ettevõtjatele paremini toime tulla siinsete turutõrgetega. Kõikide teemade kõrval ei puudunud ka seekord tuuleparkide küsimus. Sedapuhku vaieldi, kas ametikoolis on mõistlik ettevalmistada tuuleparkide hooldus- või lammutusmeeskondi.

Kõige suuremat elevust tekitas seekord aga pagulaste teema ja erinev arusaam selle mõiste sisust. Kas ja kuivõrd on see üldse Hiiumaa teema? Kas pagulane võrdub radikaliseerunud islamist või on ka sad meie esivanemad olnud pagulased ja otsinud peavarju Rootsist, Kanadast jne.

Õhtu lõpusõnas jäi kõlama sõnum, et ühine omavalitsus on parim lahendus Hiiumaale. Suures volikogus tuleb kõigil teha üskteisega koostööd, sest koos oleme tugevamad.

Debatis osalesid: VL Ühine Hiiumaa (Aivar Viidik, Reijo Leigri), VL Kodusaar (Tarmo Mänd, Ants Orav), Reformierakond (Riho Rahuoja, Maidu Salin), Sotsiaaldemokraadid (Liisi Mäeumbaed, Argo Nurs), IRL (Georg Linkov), EKRE/EI tuugenitele (Palle Kõlar, Paap Kõlar).

Täname kõiki aruteljad, modereerijat ja kuulajaid.