03. oktoobri 2017 valimisliidu Ühine Hiiumaa vastused Hiiu Lehele

Kas Hiiumaa vald peab toetama ettevõtlust? Kuidas?
Jah, loomulikult peaks! Meie programmis on selles osas kirjas mitu olulist meedet:
1) vallavara korrastamine ja mittevajaliku taristu mõistlikel tingimustel ettevõtjate kasutusse andmine;
2) turutõrke kompenseerimise programmi väljatöötamine koostöös riigiga; 3) ettevõtluskeskuse võimekuse ja kompetentsi tõstmine;
4) turismi toetamine jne. Pikemalt kirjutasime ettevõtluse arendamisest 29.septembri Hiiu Lehes.

Kas toetate Loode-Eesti meretuulepargi rajamist või mitte? Põhjendage.
Loode-Eesti meretuulepargi näol on tegemist riikliku planeeringuga. Ka ei ole rannikumeri ühegi Hiiumaa omavalitsuse territoorium. Seetõttu sõltub meretuulepargi rajamine eelkõige arendaja ja Eesti vabariigi vahelistest lepingutest. Kohalik omavalitsus on Hiiu valla isikus sõlminud arendajaga koostööleppe, milles sätestatud tingimusi peame me vajalikuks täita. Koostööleppe rakendamine täiendaks oluliselt valla rahalisi võimalusi. Riik võib tuulepargi teha ka ilma valla nõusolekuta ja vastavate rahaliste eraldusteta.