Lühikokkuvõte kaheksandast valimisdebatist

Lühikokkuvõte kaheksandast valimisdebatist

2. oktoober 2017, Tallinn

Ülemiste City kvartalisse Ernst Öpiku majja oli kogunenud 15 inimest, kelle hulgas oli viis inimest, kes ise ei kandideeri sügisestel valimistel. Arutelu alguses tunnustas moderaator Urmas Lauri kõiki Hiiumaa vallavolikokku pürgivaid nimekirju, kes on suutnud pea kõikidel debattidel osaleda. MTÜ Ühine Hiiumaa algatatud valimisdebattide sarja viimane kohtumine oli kõige väiksema osalejate arvuga. Tallinnas oli esindatud neli valimisnimekirja (VL Kodusaar, VL Ühine Hiiumaa, Sotsiaaldemokraadid, IRL). Samas oli kuulajate hulgas ka EI – tuugenite toetajaid, reformierakonna ja keskerakonna liikmeid. Debati alguses said nimekirjade esindajad 1,5-minutit nö liftikõne aega, et tutvustada oma põhiseisukohti. IRL keskendub nendel valimistel abivajajatele, eakatele ja nende lähedastel ning lubab kahe aasta jooksul ehitada Kärdlasse hooldekodu ja pansionaadi. VL Kodusaar seisab tugevate osavaldade eest, kellel on kohapeal otsustusõigust, ei poolda tuuleparke, soovivad teistest valdades võtta head praktikad ja lahendada sotsiaalteenuseid kompaksselt. Lisaks peavad nad oluliseks, kuidas rahaasjad uues vallas olema hakkavad. Sotsiaaldemokraadid tõid eraldi välja töö- ja elukeskkonna, laste- ja haridusasutused, vaba aja veetmise võimalused, sotsiaal- ja tervishoiuteenused ning lisasid, et ühisvald koos vallavalitsuse ja osavaldadega tuleb tööle saada.

VL Ühine Hiiumaa põhisõnumiks on, et Hiiumaa asjade üle otsustagu hiidlased ühiselt. Ei keskenduta millegi vastu olemisele, vaid liigutakse arengutega edasi. Oluline on valguskaablil põhinevad lairiba arendused, mis annab eeldused töökohtade tekkeks, ettevõtluseks, uute elanike tulekuks saarele.

Kuulajatelt esitati esimene küsimus tuuleparkide ja arendajaga sõlmitud koostööleppe kohta. Kandidaadid kinnitasid, et volikogul on küll õigus juba sõlmitud lepinguid teatud tingimustelmuuta, kuid kõik debatis osalenud ei pidanud seda vajalikuks. Vihjati, et 3. oktoobri Hiiu Lehes on kõikide nimekirjade vastused kas nad toetavad Loode-Eesti tuulepargi trajamist või mitte. Mida võiks hiidlased tuuleparkidest kasu saada? Toodi välja töökohad (30 otsest, 20 kaudset), eelisaktsiate ja võlakirjade soetamine hiidlastel, rahaliste vahendite jagamine kogukondlikeks tegevuseks valla ja arendaja poolt loodud MTÜ kaudu. Järgmine arutelu teema oli ühinemisleping ja kas seda tuleks kohe uues volikogus muuta või mitte. Soovitus on õppida Kärdla linna ja Kõrgessaare valla ühinemisest. Reformierakonnast kuulaja tõstatas küsimuse saare elanikonna kasvatamisest ehk teisisõnu võiks erimeelsuste asemel hoopis keskenduda selle, kuidas saada saarele 10 000 inimest.

Debatis osalesid: VL Ühine Hiiumaa (Toomas Saal), VL Kodusaar (Antti Leigri, Ants Orav), Sotsiaaldemokraadid (Reili Rand, Alari Remmelg), IRL (Georg Linkov)

Suur tänu kõikidele!

MTÜ Ühine Hiiumaa