Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

6. oktoobri 2017 valimisliidu Ühine Hiiumaa vastused Hiiu Lehele

Mis on see üks konkreetne asi, mida teete Hiiu saare kui elukeskkonna ja turismisihtkoha maine kujundamiseks?

Siin ei saa välja tuua ühte konkreetset asja. Turundamine on pidev ja kompleksne protsess, mis koosneb väga paljudest komponentides ja nende omavahelisest koosmõjust. See nõuab nii omavalitsuse, ettevõtjate kui mittetulundussektori koostööd. Sellele koostööle häälestumine ongi kõige suurem ülesanne sest ükski bränd ega mainekujundussõnum ei tööta, kui seda omaks ei võeta ega kasutata.

Kuidas toetate kodanikeühendusi, sh külaseltse, mis peavad üleval külamaju?
Lisaks inimlikule suhtlusele ja otsustusprotsessi kaasamisele aitame külaseltsidel toime tulla külamajade ülalpidamiskuludega, vahendeid külaseltsidele on vaja suurendada. Eesmärgiks on lisaväärtust pakkuvad ja isemajandavad külamajad. Läheneme individuaalselt, et leida sobivad avalikud teenused, mida külaselts saab ise kohapeal pakkuda. Külaseltside suurus ja külamajade lahtioleku ajad ei ole siinkohal kõige olulisemateks näitajateks, küll aga see, et ükski seltsimaja ei kujuneks stressi ja kurnamise allikaks seltsile ja eestvedajatele. Külaseltsidele toetuste jagamine võiks olla osavalla pädevuses.