Ühendused

MTÜ Ühine Hiiumaa algatatud ideekorjes jäi mitmel korral kõlama ühenduste teema (laev, lennuk, saaresisene ühistransport, kiire internet). Järgnevalt toome välja suuremad murekohad ja meieni läbi ideekorje jõudnud ettepanekud. Loodame, et nii mõnigi hiidlaste ja Hiiumaa sõprade poolt esitatud idee leiab elluviimist pärast sügisesi kohaliku omavalitsuste valimisi.

Probleemide väljavõtted ideekorjest

Saarele ja ära: kiire, stabiilse, kindla ja taskukohase transpordi puudumine mandriga (nii parvlaeva- kui lennuühendus). Ei ole päris kindel hiidlastele tasuta praamisõidu vajalikkuses. Prioriteet on üleveograafiku tihedus, stabiilsus ja teenuse kvaliteet. Võib tunduda riigikassa vahendite raiskamisena, kuid fakt on see, et enne peab olema kvaliteetne ja stabiilne teenus ning sellele järgneb turu nõudlus, mitte vastupidi nagu siiani tundub, et graafikuid koostatakse. Hooajaväline ülepäevane praamiliiklus Saaremaaga tingib madalat täituvust ja poolikut teenust. Puudub saarte-vahelist koostööd ja ühtse majandusruumi teket soosiv praamiühendus Hiiumaa-Saaremaa-Hiiumaa. Saaresisene transport: puudub tasuta ja elanikkonna vajadustele vastav maakondlik ühistransport. Muud ühendused: kiire internet ei ole jõudnud kõikidele elanikele.

Näiteid ettepanekutest ideekorjes osalenutelt

Üleveolepingud peaksid olema KOVi käes ehk tellija oleks Hiiumaa vald. Põhigraafikud tuleks fikseerida minimaalselt viieks aastaks ja graafiku täiendused võiksid toimuda jooksvalt. See annab ettevõtjale kindluse. Mandriühenduses ei tohi leppida liiga harvade graafikutega ega pikema sõiduajaga kui 75 minutit (erandiks vaid rasked jääolud). Aprillist kuni oktoobrini võiks mõlemal suunal väljuda laevad iga 1,5 tunni järel. Hiiumaa – Saaremaa liinil peaks olema hooajaväliselt minimaalselt 2 väljumist igal päeval mõlemast sadamast ja suveperioodil vähemalt 5 väljumist mõlemal suunal. Saaresiseselt võtta kasutusele Uberi põhimõtetel toimiv reisijate tellimusveod lisaks  ühistranspordile. Lennujaamast peaks jõudma ühistranspordiga ka Kõppu ja Emmastesse.

Ideekorje taustainfo

MTÜ Ühine Hiiumaa palus kõikidel hiidlastel ja Hiiumaa sõpradel nimetada 5 oma piirkonna ja kogu saare probleemi-teemat, millega tuleks kindlasti lähiaastatel tegeleda. Ideekorje oli aktiivne perioodil juuni – juuli 2017. Kokku laekus üle 230 tähelepaneku, mis üldjoontes mahuvad kaheksa põhiteema alla: ettevõtlus, inimesed, juhtimine, kuvand, keskkond, avaliku ruumi planeerimine, taristud ja heakord, ühendused. Ideekorje kokkuvõttes on välja toodud teemade kaupa probleemi kirjeldus ja mõne teema juures ka ideekorjele vastanud inimeste poolt välja pakutud lahendused. Kokkuvõtte koostasid Tuuli Tammla ja Maria Ruubas.