Ideekorje ja debatid

Ideekorje 

Heade otsuste tegemiseks on vaja mõelda suurelt kaasates kogukonda. Seepärast oleme kogunud arenguks vajalikke loovaid ideid ja häid näiteid nii põlis- kui suvehiidlastelt. Saare kitsaskohtade ja probleemide kaardistamiseks kutsus MTÜ Ühine Hiiumaa kõiki saarest hoolivaid inimesi avaldama oma arvamust: mis on viis kõige põletavamat teemat Sinu kodukohas või konkreetses saare piirkonnas? Mis on viis üle-saarelist probleemi? Ideekorjest on välja tulnud valupunktid, millega tuleks järgmisel valitsemisperioodil esmajoones tegeleda.

Debatid

Hindame kõrgelt avatust ja koostööd erinevate osapooltega ja seetõttu algatab MTÜ Ühine Hiiumaa septembris kokku kuus avalikku valimisdebatti (Kärdlas, Käinas, Kõrgessaares, Pühalepas, Emmastes jaTallinnas). Eesmärgiks on koos teiste poliitiliste jõudude esindajatega arutleda Hiiumaa tuleviku üle ja jõuda konkreetsete ideedeni, millega esindada hiidlasi ühises volikogus. Nõnda on ka valijatel võimalus oma küsimused esitada korraga erinevatele rahvasaadikuks pürgijatele ja seeläbi minna sügisel kindlasti valimistele ning langetada teadlikum ja parim valik.