Valimisliit alustas tugevast vundamendist

Valimisliit alustas tugevast vundamendist

Vastulause 1. septembri Hiiu Lehes ilmunud uudisele “Valimisliit varjab esinumbrit” http://www.hiiuleht.ee/2017/…/valimisliit-varjab-esinumbrit/

Erakondlikul tasandil on üldlevinud, et poliitiline rühmitus koondatakse selle liidri ümber, kes kujundab erakonna näo ja põhiväärtused. Enamasti teda tuntakse palju rohkem kui erakonna programmi – sõnumit.

Valimisliit Ühine Hiiumaa on algusest peale oma struktuuri hakanud üles ehitama märksa lajapõhjalisemal põhimõttel. Ehk oleme korjanud kokku ideed inimestelt kõigist Hiiumaa piirkondadest ja koostanud nende põhjal aluspõhimõtted, mida on kõik ühingu liikmed saanud täiendada ja täiustada. Samal ajal oleme kaasanud oma tegevusse uusi inimesi ja tänaseks on ühingus 48 liiget.

Oleme tegelenud eelkõige tugeva vundamendi loomisega, millele ülejäänud struktuur kinnitada ja millele saaksid toetuda ka kõige kõrgemad tipud. Selleks vundamendiks on eelkõige tugev liikmeskond ja valimisprogramm, mis on MTÜ üldkogu poolt saanud heakskiidu. Sisuliselt on tegemist dokumendiga, millega astume ühiselt valija ette ja kanname selle eest ka ühist vastutust. Programmi terviktekst on kättesaadav kodulehelt aadressiga https://yhinehiiumaa.ee

Mis puudutab volikogu ja vallavalitsuse tulevaste juhtide kandidaate, siis loomulikult tegeleme ka sellega ja seda järjest tõsisemalt. Tänaseni on meie jaoks olnud esikohal kandev idee, kuidas Hiiumaa elu positiivses suunas ühiselt edasi viia ja me ei ole keskendunud üksikutele esinumbritele.

Meil ei ole peidetud kandidaate, kuid on tõesti mõned ideed, kellele võiks pakkumise teha. Üks võimalus on tulevane Hiiumaa valla juht valida väljastpoolt tänast omavalitsusjuhtide ringi, mis võiks tulla kasuks Hiiumaa üleste kokkulepete sõlmimisel ja ühisvalla käivitamisel.

Parimate kandidaatide otsingud veel käivad ning seetõttu oleme avatud ka väljastpoolt tulevatele tippjuhtidele, kellel on selge arusaam kohaliku omavalitsuse toimimisest ja keda saaksime omalt poolt kutsuda osalema Hiiumaa valla vallavanema konkursil.

Margit Kagadze
Valimisliit Ühine Hiiumaa