Vastused Hiiu Lehe rubriigis „Abiks valijale”

Vastused Hiiu Lehe rubriigis „Abiks valijale”

29. septembri 2017 Valimisliidu Ühine Hiiumaa vastused Hiiu Lehele.

Mida teete Hiiumaa valla eelarvetulude suurendamiseks?
Kolm kõige tähtsamat näitajat on elanikeregistris olevate maksumaksjate arv, tööhõive ja palgad. Ühise
vallana saame luua tingimused investeeringute toomiseks saarele, mis loovad uusi töökohti. Toetame
suurettevõtjate tootmise laiendamist Hiiumaale ja turismi valdkonna arengut. Läbi arenduskeskuse
kasvatame ettevõtlikkust kohalike elanike hulgas. Omavalitsus on täpselt nii rikas kui on tema inimesed.

Mida teete Hiiumaa püsielanike arvu kasvatamiseks?
Kõige olulisemad alustingimused on hästi töötavad, kiired ja soodsad ühendused välismaailmaga. See
puudutab praami-, lennu- ja valguskaablil baseeruvaid lahendusi. Peamine on inimeste, kaupade ja
teenuste, kapitali ja informatsiooni tõrgeteta ja tasuta liikumine. Loome võimalused kaugtöö tegemiseks
tänu ladusale transpordile ja kiire internetivõrgu väljaarendamisega üle Hiiumaa. See annab võimaluse nii
noortele kui suvehiidlastele olla rohkem aega saarel ja integreeruda kohalikku ühiskonda. Töökohtadele
lisaks pakume lahendusi elamispindade leidmiseks ja hoiame avalikud teenused parimal tasemel.