Tuuli Tammla

Olen tegevjuht Hiiumaa kalurite ühenduses Hiiukala, mis tegeleb kalanduspiirkonna taotlusvoorude korraldamise ja strateegia elluviimisega. Omavalitsus on peamine partner kogukonna sadamate ja lautrikohtade kordategemisel. Vabal ajal püüan panustada kultuuri, pidades muuhulgas ka Hiiumaa sündmuste kalendrit hiiumaa.events. Leian, et infot ei ole kunagi liiga palju ning selles osas annaks Hiiumaal palju ära teha.