Martin Kagadze

Selleks, et Hiiumaa elanike arvu kasvatada, soovin aidata kaasa uute elamukruntide turule toomisele, mis seni seisavad kasutuseta valla ja riigi omanduses. Mul on pikaajaline kogemus ettevõtluses ja kuulun Hiiumaa Ettevõtjate Liidu juhatusse. Hetkel tegev betooni tootmise ja transpordi valdkonnas. Tunnen kohaliku omavalitsuse toimimise mehhanisme. Viimased neli aastat olen kuulunud ehitus- ja keskkonnakomisjoni, lisaks olen Kärdla osavallakogu aseesimees.