Liili Eller

Töötan osavalla vanemana Pühalepas ja Kõrgessaares. Osavalla vanem on kui piirkonna tegevjuht, kelle korraldada on kodulähedane avalike teenuste kättesaadavus, hallatavate asutuste toimimine, kommunaalküsimuste lahendamine ning erinevad piirkonna arendusprojektid. Osalen valimistel, sest usun, et Hiiumaal valitud osavaldade mudel tagab üheaegselt maakonna arengu, kui selle, et hoolitaks kõigist piirkondadest ja arvestataks kohapealse kogukonnaga.