Jana Uuskari

Olen sünnilt hiidlane ja elanud siin kogu elu. Õppisin Tartu Ülikoolis, kust sain ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja kutse. Töötan Hiiumaa Gümnaasiumis ja Käina Koolis nende ainete õpetajana – tunnen hariduse valdkonda üsna hästi. Mulle meeldivad siinsed õpilased, aga vähem tähtis ei ole ka Hiiumaa puhas ja mõnus elukeskkond. Järjest paranevad vaba aja veetmise ja enese täiendamise võimalused kasvatavad Hiiumaa väärtust veelgi.