Imre Kivi

Võin öelda, et olen kogu oma elu elanud kalandusele. Kalapüük köitis mind juba poisikesepõlves ja merele kisub siiani pea igapäevaselt. Ka muud mu ettevõtmised on kalandusega seotud – nii kutselistele kaluritele püüniste valmistamine kui kalapood “Kala ja võrk”. Olen uute algatuste käivitaja: nii sai kunagi käima tõmmatud MTÜ Hiiukala ja Kõrgessaare külmhoone, arendatud Salinõmme paadisadamat ja nüüd üritan asustada merisiiga.