Anna Lipp

Olen pärit Kassarist. Peale kõrghariduse omandamist pealinnas tulin tagasi Hiiumaale. Olen töötanud vallas maanõuniku ja projektikirjutajana. Osalenud Käina osavallakogu töös noorte esindajana. Olen Käina Huvi- ja Kultuurikeskuses noorsootöö spetsialist ja juhiabi.
Seisan Hiiumaa eri piirkondade arengu ja omanäolisuse säilimise, meie inimeste väärtustamise ja elukvaliteedi tõusu eest. Pööran tähelepanu noorte kaasatusele, et kohalike noorte hääl oleks kuulda ja mandrile läinud noored oleksid saarega rohkem seotud.