Pääarupidamine Hiiumaa lähitulekvikust

ETTEVÕTLUS, HARIDUS, TARISTU JA ÜHENDUSED

11. mai 2018, Tuuru majas Kärdlas (Vabriku väljak 1)

Kutsume kõiki hiidlasi kaasa mõtlema ja arvama
Modereerib Ilmi Aksli

13:00 – 13:10 TERVITUSSÕNAD
Margit Kagadze, MTÜ Ühine Hiiumaa juhatuse esimees
Aivar Viidik, Hiiumaa valla volikogu esimees

13:10 – 14:00 AVAETTEKANDED
Arengute kavandamine kohalikes omavalitsustes
Janek Mäggi, riigihalduse minister
Priidu Ristkok, rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Hiiumaa valla arendamisest
Reili Rand, Hiiumaa vallavanem

14:00 – 14:45 KOLM TEEMAT FOOKUSES
Tervise- ja heaolu näitajad Hiiumaal ja võrdlus teiste maakondadega
Triinu Toobal, Tervise Arengu Instituudi vanemspetsialist
Kool ja pere haridustulemuste loojana: rahvusvaheline ja kohalik vaade
Triin Lauri, Tallinna Ülikooli riigiteadlane
Kiirülevaade Hiiumaa ettevõtlusmaastikust ja võtmenäitajate võrdlus Eesti keskmisega
Elmo Harjak, Swedbanki ärikliendihaldur

15:10 – 16:30 ARUTELUD JA ETTEPANEKUD VALLA ARENGUKAVASSE
Hiiumaa valla esindajad tutvustavad olukorda saarel ja seejärel toimub ettepanekute kogumine
Hiiumaa valla arengukavasse. Igas laudkonnas on vestluse juht ja ettepanekud protokollitakse.
1) Väljakutsed Hiiumaa ühistranspordis ja taristu majandamises (Toomas Saal, ettevõtlusprofessor
ja Piret Sedrik, Hiiumaa valla ühistranspordi ja riigihangete spetsialist)
2) Hiiumaa hariduselu põhiküsimused ja vaade lähitulevikku (Margit Kagadze, pedagoogika magister
ja Karin Kokla, Hiiumaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja)
3) Ettevõtluse võimalikkusest Hiiumaal (Anu Pielberg, ettevõtja ja Omar Jõpiselg, Käina
osavallavanem)

16:30 – 17:00 KOKKUVÕTTED
Teemalaudade juhtide kokkuvõtted aruteludest ja ettepanekutest: milline võiks olla Hiiumaa elu viie
aasta pärast? Mida selleks peab tegema?

Osalemine on tasuta. Palume registreeruda aadressil: kontakt@yhinehiiumaa.ee
Pääarupidamise peakorraldaja on MTÜ Ühine Hiiumaa