Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

11. oktoobri 2017 valimisliidu Ühine Hiiumaa vastused Hiiu Lehele

Kas tulevane Hiiumaa vallavanem peab koguma palju hääli või tuleks valida avalikul konkursil?
Põhjendage.

Isiklikult saadud hääled või oma nimekirja mandaat ei ole kõige olulisemad kriteeriumid hea
vallavanema leidmisel. Olulised on ka sisulised juhi omadused, laiem usaldus tema vastu ja seniste
vastuolude mitte ülekandmine uude valda. Samuti tuleb arvestada üldise valimistulemusega ning
koalitsioonipartnerite vahel jaotuvaid võtmepositsioone. Hetkel tunnetame, et senisest Hiiumaa poliitikute
ringist väljastpoolt leitud vallavanem (valla tegevjuhi rollis) takerduks vähem päevapoliitikasse ja
suudaks uue valla valutumalt käivitada.

Kas ühinemislepingust tuleb kinni pidada neli aastat või võib ühinemislepingut mingitel tingimustel
muuta? Millistel?

Kinni tuleb pidada ühinemislepingu sisust ja vaimust. Lepingus on leitud hea tasakaal tänaste
kohapealsete oskuste, teenuste ja suhete säilitamise ning üle-Hiiumaaliste arengute ühtse jõuna
käivitamise vajaduste vahel. Muutmise protseduur on lepingus näidatud, kuid seda peaks ette võtma
üksnes erandjuhtumitel. VL Ühine Hiiumaa on seisukohal, et hetkel ei ole tekkinud põhjusi, miks hakata
kohe ühinemislepingut muuta.