Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Vastused Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Vastused 13. oktoobri Hiiu Lehe rubriiki „Abiks valijale”

Millise hinde annate avalikel debattidel, sotsiaalmeedias ja Hiiu Lehe veergudel toimunu alusel Hiiumaal käinud valimisvõitlusele? Andke hinne viiepalliskaalal, kus 1 võrdub “räpane” ja 5 “konstruktiivne”. Põhjendage.

Täname siinkohal kõikide nimekirjade esindajaid, kes osalesid MTÜ Ühine Hiiumaa algatatud avalikel valimisdebattidel. Nõnda said Hiiumaa eri piirkonnas elavad hiidlased, sh Tallinnas õppivad-töötavad, võimaluse tulla kohale ja saada rohkem teada kandidaatide seisukohtadest. Samuti oli oluline debattide jooksul volikokku pürgivate saadikute omavaheline suhtlus ja ühiste põhimõtete välja joonistumine. Sotsiaalmeedias ja Hiiu Lehes on nimekirjad erinevalt sõna võtnud. Enamasti on tutvustatud meeskonda ja programmi, kuid leidub ka tõe pähe esitletud kindlas kõneviisis oletusi, mis meie hinnangul ei mahu hea valimiskampaania tava alla. Kokkuvõttes hindeks 4+.

Nimetage valimisprogrammidest ja välja öeldud seisukohtadest lähtuvalt vähemalt kaks valimisnimekirja, millega peate võimalikuks moodustada uus koalitsioon. Põhjendage.

Meie jaoks on esmatähtis ühine vald sujuvalt tööle saada, et nii volikogu kui vallavalitsus saavad teha sisulist tööd. Töövõimelisusele aitab kaasa koalitsioonipartnerite sarnased põhimõtted,  sh poliitiline kultuur uues volikogus. Pärast valimisi on vaja suunata pilk tulevikku, liikuda edasi  ja mitte jääda kinni vanadesse erimeelsustesse. Selliselt platvormilt alustab VL Ühine Hiiumaa partneritega läbirääkimisi.