Pressiteade 03.06.2021: osavallakogu olgu piirkonna elu suunaja

Pressiteade 03.06.2021: osavallakogu olgu piirkonna elu suunaja

Vallavolikogu sotsiaaldemokraatliku erakonna (SDE) ja valimisliit Ühine
Hiiumaa (ÜH) fraktsioonid teevad ettepaneku muuta Hiiumaa osavaldade
põhimäärust. Muudatusettepaneku järgi moodustaks osavallakogu enamuse
esindusorganisatsioonide nimetatud liikmed ning kaasatakse ka eakate
esindajad.

Ettepaneku kohaselt oleks osavallakogu kuueliikmeline ning liikmete
valikul saavad suurema rolli erinevate sihtgruppide
esindusorganisatsioonid. Ühe liikme igasse osavallakogusse nimetaks nii
Hiiumaa Pensionäride Ühendus, Hiiumaa Ettevõtjate Liit, Hiiumaa
noortevolikogu kui Hiidlaste Koostöökogu. Kaks liiget selguvad volikogu
valimiste kaudu ja osavallakogusse kuuluvaks kaks selles osavallas
elavat valimistel enim hääli kogunud kandidaati.

“See ettepanek on samm kodanikuühiskonna tugevdamise suunas. Esindajate
nimetamine esindusorganisatsiooni poolt annab osavallakogu liikmele
kindla seljataguse, aga ka kohustuse infot mõlemal suunal liigutada,”
ütles valimisliit Ühine Hiiumaa fraktsiooni juht Tuuli Tammla.

“Soovime Hiiumaa tasakaalustatud arengut silmas pidades osavaldadel
põhineva mudeliga jätkamist,” täpsustas SDE fraktsiooni juht Liisi
Mäeumbaed. “Eelnõu muutmise vajaduse tingis volikogu otsus, et meil on
üks valimisringkond, mistõttu tänane osavallakogude moodustamise kord
enam ei päde.”

Eakate kaasamine piirkonna elu suunamisse on osavallakogu koosseisu osas
suurim, aga kindlasti positiivset muutust toov ettepanek.

Tänaste osavallakogude volitused kehtivad vallavolikogu valimisteni
oktoobris.

Lisainfo:
Tuuli Tammla
VL Ühine Hiiumaa fraktsiooni esimees
Telefon: 511 1723
e-posti aadress: tuuli.tammla@hiiumaa.ee

Liisi Mäeumbaed
SDE fraktsiooni esimees
Telefon: 5135971
e-posti aadress: liisimaeumbaed@gmail.com