Pressiteade 11.05.2021: Pääarupidamine ja valimisdebatid sügisel

Pressiteade 11.05.2021: Pääarupidamine ja valimisdebatid sügisel

Sügisel jõuab kätte aeg uuteks valimisteks Hiiumaa valla volikokku. Oleme jätkuvalt seda meelt, et ka tulevikus on volikogus esindatud kõik meie saare ajaloolised piirkonnad ja Hiiumaa arengut käsitletakse terviklikult ja kestvalt.

Nagu möödunud korralgi kutsub MTÜ Ühine Hiiumaa avalikele valimisdebattidele kõiki Hiiumaa valla volikokku pürgivate poliitiliste ühenduste esindajaid ja kõiki saare elanikke. Sõbralikud vaidlused toimuvad kõikides osavaldades ja sealgi, kus huvilisi rohkem ja aegsasti ette teada antakse. Nii saab parema ülevaate, mis plaanid kellelgi on Hiiumaa tuleviku kujundamisel. Samas saab kuulda ka rahva arvamusi ja soove meie ühise eluruumi arendamisel.

Pääarupidamisel saab kuulda oma ala asjatundjate tulevikunägemusi ja ka ise sõna sekka öelda. Eelmine pääarupidamine toimus 2018 aasta kevadel, kus koguti ettepanekuid Hiiumaa valla arengukavasse 2030+. Fookuses oli ettevõtlus, haridus, taristud ja ühendused. Kohal oli üle 60 inimese ja arutelu tulemustega saab tutvuda meie kodulehel aadressil yhinehiiumaa.ee/ettepanekud. Usume, et hiidlastele läheb jätkuvalt koduvalla areng korda ning küllap on selgi korral tekkivatest ettepanekutest kasu.

MTÜ Ühine Hiiumaa on hiidlaste endi poolt asutatud vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on hoida diskussiooni Hiiumaa tulevikust ja ergutada uutele arengutele ka valimiste vahelisel ajal. Mais tähistab kodanikuühendus oma neljandat tegevusaastat. Ühise Hiiumaa liikmed koos Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajatega on moodustanud Hiiumaa vallavolikogus koalitsiooni.

Lisainfo:
Margit Kagadze
MTÜ Ühine Hiiumaa juhatuse esimees
kontakt@yhinehiiumaa.ee
tel 53474137